Magnetický separátor MR

POUŽITIE

Magnetický rozdružovač MR je určený na rozdružovanie silne magnetických materiálov, na regeneráciu feromagnetických zaťažkávadiel a na odlučovanie nežiaducich magnetických prímesí z rôznych surovín za mokra.

POPIS

Magnetický rozdružovač MR je zariadenie, ktorého funkčná časť – rozdružovací bubon – sa otáča okolo horizontálnej osi v rozdružovacom koryte. Plášť bubna i koryto sú vyrobené z nehrdzavejúcej nemagnetickej ocele. Všetky časti rozdružovača, ktoré sú vystavené abrazívnemu pôsobeniu rmutu, sú chránené vrstvou oteruvzdorného materiálu. Magnetický systém je zostavený z permanentných feritových magnetov, ktoré sú uložené na stabilnom nosníku magnetov v bubne.

Magnetický systém je možné nastaviť do optimálnej polohy. Bubon rozdružovača je poháňaný elektromotorom cez prevodovú skriňu. Hnacia jednotka je umiestnená na ráme stroja alebo vnútri rozdružovacieho bubna. Podľa smeru toku rmutu voči smeru otáčania bubna rozoznávame tri základné typy rozdružovacích korýt:
súprúdové koryto – A
protiprúdové koryto – B
poloprotiprúdové koryto – C

Špeciálnym typom súprúdového koryta je regeneračné koryto R, resp. RA, ktoré je upravené pre regeneráciu suspenzií feromagnetických zaťažkávadiel.

Magnetický rozdružovač MR je rozšíreným a osvedčeným typom rozdružovača. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou, životnosťou a účinnosťou rozdružovania pri minimálnych nárokoch na obsluhu a údržbu.