BMZ a.s. je strojárska výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Jej produkty sú určené hlavne pre úpravárenský priemysel a spracovanie surovín.

Profil spoločnosti

BMZ a.s. pôsobí na strojárenskom trhu od roku 1969. Jej produkty sú určené hlavne pre úpravárenský priemysel a spracovanie surovín. Spoločnosť disponuje širokým spektrom strojárenskej technológie umožňujúcej tiež vyrábať opracované zvárané diely a podskupiny podľa požiadaviek zákazníka, spoločnosť taktiež dodáva technologické a stavebné oceľové konštrukcie. V oblasti zvárania je spoločnosť certifikovaná podľa DIN 18800-7, EN ISO 3834-2 a DIN EN 15 085-2-zváranie koľajových vozidiel a podskupín.

Spoločnosť ponúka v oblasti služieb CNC pálenie tvarových výpalkov technológiou

kyslík-acetylén resp. plazma, otryskávanie materiálu a rezanie profilovej ocele.

Zabezpečuje tiež nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarov.