Guľové a tyčové mlyny

Použitie

Guľový mlyn GM a tyčový mlyn TM je určený na mokré mletie rudných a nerudných surovín. Tyčový mlyn sa spravidla používa na stredné a hrubé mletie a guľový mlyn na jemné mletie.

Popis

Mlyn je bubon otáčajúci sa na dutých čapoch okolo vodorovnej osi. Materiál je privádzaný do bubna cez dutý čap ložiska vtoku a po rozomletí vychádza dutým čapom ložiska výtoku. Mletie vykonáva guľová resp. tyčová mlecia náplň, ktorá svojím pohybom v bubne rozomieľa zrná materiálu.

Z dôvodu opotrebenia mletým materiálom sú v dutom čape ložiska vtoku a výtoku vymeniteľné hrdlá a samotný bubon je vyložený vymeniteľným vyložením.

Výkon mlyna je závislý na fyzikálno-mechanických vlastnostiach a vstupnej zrnitosti mletého materiálu a od požadovanej jemnosti mletia.

Údaj výkonu v tabuľke  je orientačný a platí pre stredne tvrdú rudu, vstupnú zrnitosť 20 mm a výstupnú jemnosť cca 80% pod 0,074 mm.

Typ

Výkon

Hmotnosť

Motor

Max. vstupné zrno

Hmotnosť

mlecej

náplne

 

t/h

kg

kW

мм

kg

GM 12/12

1,0-1,5

  8 300

  40

25

  1 600

GM 15/15

1,5-3,0

14 800

  55

25

  5 000

GM 20/20

6,0-10,0

23 700

130

25

  8 500

GM 20/30

11,0-15,0

33 400

200

25

12 000

GM 27

28,0-35,0

78 000

400

25

35 000

TM 12/20

6,0-8,0

  9 800

  35

50

  4 600

TM 20/30

30,0-40,0

33 400

130

50

15 000

TM 27

70,0-90,0

73 700

400

50

50 000


Fotografie

Guľové a tyčové mlyny
Guľové a tyčové mlyny
Guľové a tyčové mlyny
Guľové a tyčové mlyny