Magnetické separátory vysokointenzitné

Vysokointenzitný separátor VMS je určený na obohacovanie slabo magnetických minerálov zrnitosti 0,01-1 mm za mokra. Svojimi vysokými technologickými parametrami umožňuje pri nízkych prevádzkových nákladoch získavať koncentráty z rúd...

viac »
Magnetické separátory nízkointenzitné

Magnetický rozdružovač MR je určený na rozdružovanie silne magnetických materiálov, na regeneráciu feromagnetických zaťažkávadiel a na odlučovanie nežiaducich magnetických prímesí z rôznych surovín za mokra.

viac »

Guľové a tyčové mlyny

Guľový mlyn GM a tyčový mlyn TM je určený na mokré mletie rudných a nerudných surovín. Tyčový mlyn sa spravidla používa na stredné a hrubé mletie a guľový mlyn na jemné mletie.

viac »
Špirálové triediče

Špirálový triedič ŠT je určený na mokré triedenie zŕn pri úprave rúd a iných nerastov a tiež na oddelovanie pevných častíc od kvapaliny-odvodňovanie. Spolu s mlynom spravidla vytvára uzavretý resp. otvorený mlecí cyklus.

viac »
Magnetické odlučovače

Magnetické odlučovače sú nenahraditeľnou súčasťou technologických liniek vo všetkých odvetviach priemyslu a sú určené na plynulé odlučovanie nežiadúcich feromagnetických častíc zo sypkých nemagnetických materiálov ...

viac »
Vibračné triediče

Triediče slúžia na oddelenie drobného materiálu zo vstupu drvičov a na kontrolu hornej zrnitosti materiálu vstupujúceho do magnetických separátorov. Triediče majú kovové alebo nekovové sitové plochy, vysokú účinnosť triedenia, výkon do 100 m3/h a nenáročnú obsluhu.

viac »
Úpravárenské linky

Zariadenie je určené na získavanie kovového podielu z oceliarenskej strusky. Pracuje na pribcípe dvojstupňovej magnetickej separácie. Prvý stupeň tvorí vysokointenzitný magnetický separátor typu EO. Druhý stupeň tvorí nízkointenzitný bubnový separátor MBO.

viac »
Oceľové konštrukcie

BMZ a.s. vyrába stavebé a technologické oceľové konštrukcie, pre výrobu je certifikovaná podľa DIN 18800-7. Hmotnosti jednotlivých prvkov je možné relizovať do váhy 20 t.

viac »
Zákazková výroba

BMZ a.s. zabezpečuje výrobu strojárenských dielov, podskupín a zariadení podľa požiadaviek resp. dokumentácie zákazníka. Široké spektrum technol´gie umožňuje komplexnú výrobu od nadelenia materiálu, zvárania, opracovania po povrchové úpravy.

viac »