Magnetické odlučovače

Použitie

Magnetické odlučovače sú nenahraditeľnou súčasťou technologických liniek vo všetkých odvetviach priemyslu a sú určené na plynulé odlučovanie nežiaducich feromagnetických častíc zo sypkých nemagnetických materiálov ako napr.  uhlie, kameň, plasty, lejársky piesok, a pod. spravidla v kontinuálnych dopravných linkách. Sú využiteľné tiež na získavanie železa z rôznych druhov odpadu.

Zriaďujú sa ako súčasť pásového dopravníka alebo ako jeho nadstavba.

Dodávané typy

Bubnové magnetické odlučovače MBO

Zabezpečujú odlučovanie železných prímesí zo sypkých nemagnetických materiálov dopravovaných na pásových dopravníkoch. Zaraďujú sa do pásových dopravníkov ako ich výsypné bubny, najmä tam kde sa nemôžu použiť elektromagnetické odlučovače.

Vyrábajú sa od  priemeru 315 mm do 1 000 mm, dĺžky do  1 150 mm. 


Pásové magnetické odlučovače

Sú vyrábané s permanentnými magnetmi typ FO alebo elektromagnetické typ EO

Pásové magnetické odlučovače s permanentným magnetom typ FO.

Sú určené na mechanické odlučovanie feromagnetických častíc z nemagnetického materiálu dopravovaného pásovými dopravníkmi. Umiestnené môžu byť v smere pozdĺžnom nad dopravným pásom (FOA) alebo priečnom (FOB). Odlučovače FOB môžu pracovať aj v naklonenej rovine až do sklonu pásového dopravníka 16 stupňov.


Pásové magnetické odlučovače elektromagnetické typ EO.

Ich použitie je ako u odlučovačov FO, ale sú schopné vyberať z dopravovaného materiálu feromagnetické častice o vyššej hmotnosti, z väčšej vzdialenosti a pri vyšších rýchlostiach pásového dopravníka.

Prednosti nami vyrábaných magnetických odlučovačov:

  • vysoká účinnosť odlučovania
  • spoľahlivosť
  • jednoduchá inštalácia
  • minimálne nároky na údržbu
  • nízke investičné a prevádzkové náklady

Fotografie

Magnetické odlučovače
Magnetické odlučovače
Magnetické odlučovače
Magnetické odlučovače