Magnetický separátor MR

Použitie

Magnetický rozdružovač MR je určený na rozdružovanie silne magnetických materiálov, na regeneráciu feromagnetických zaťažkávadiel a na odlučovanie nežiaducich magnetických prímesí z rôznych surovín za mokra.

Popis

Magnetický rozdružovač MR je zariadenie, ktorého funkčná časť  - rozdružovací bubon – sa otáča okolo horizontálnej osi v rozdružovacom koryte. Plášť bubna i koryto sú vyrobené z nehrdzavejúcej nemagnetickej ocele. Všetky časti rozdružovača, ktoré sú vystavené abrazívnemu pôsobeniu rmutu, sú chránené vrstvou oteruvzdorného materiálu. Magnetický systém je zostavený z permanentných feritových magnetov, ktoré sú uložené na stabilnom nosníku magnetov v bubne. Magnetický systém je možné nastaviť do optimálnej polohy. Bubon rozdružovača je poháňaný elektromotorom cez prevodovú skriňu. Hnacia jednotka je umiestnená na ráme stroja alebo vnútri rozdružovacieho bubna.

Podľa smeru toku rmutu voči smeru otáčania bubna rozoznávame tri zákjladné typy rozdružovacích korýt:

  • súprúdové koryto – A
  • protiprúdové koryto - B
  • poloprotiprúdové koryto – C

Špeciálnym typom súprúdového koryta je regeneračné koryto R, resp. RA, ktoré je upravené pre regeneráciu suspenzií feromagnetických zaťažkávadiel.


Magnetický rozdružovač MR je rozšíreným a osvedčeným typom rozdružovača. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou, životnosťou a účinnosťou rozdružovania pri minimálnych nárokoch na obsluhu a údržbu.

Technické údaje

Typ

Výkon

Max. vstupné

zrno

Motor

Hmotnosť

 

m3/h                  t/h

мм

kW

kg

MR 9/05A

35-45

4

1,5

1300

MR 9/05R

35-45

4

1,5

1250

MR 9/155RA

110-140

4

4

2600

MR 9/204A

120-150

4

5,5

2500

MR 9/205R

150-180

4

5,5

3500

MR 9/205RA

150-180

4

5,5

3200

MR 9/305R

220-260

4

5,5

4900

MR 12/20RA

240-280

4

4

4700

MR 12/30R

300-350

4

7,5

7800

MR 15/45A

400-500

4

12

13000

MR 9/25A

                        120-160

5

4

3700

MR 12/30B

                        210-260

2

7,5

6500

MR 9/05C

                           20-30

0,5

1,5

1400

MR 9/25C

                          90-120

0,5

4

3700

MR 12/30C

                        190-230

1

7,5

6700

MR 15/45C

                        260-350

1

12

13000


Fotografie

Nízkointenzitné magnetické separátory

Nízkointenzitné magnetické separátory
Nízkointenzitné magnetické separátory
Nízkointenzitné magnetické separátory