Magnetické separátory vysokointenzitné

Použitie

Vysokointenzitný separátor je určený na obohacovanie slabo magnetických minerálov zrnitosti 0,01-1 mm za mokra. Svojimi vysokými technologickými parametrami umožňuje pri nízkych prevádzkových nákladoch získavať koncentráty z rúd a tiež separovať znečisťujúce železité prímesy z rôznych priemyselných surovín.

Vysokointenzitný separátor VMS

Vysokointenzitný separátor VMS je zariadenie stavebnicovej konštrukcie. Má uzavretý elektromagnetický obvod a rotor s indukčnou výplňou.

Vsádzka je privádzaná do vstupnej komory eparátora a po rozdelení na celú šírku rotora postupuje do rozdružovacieho priestoru. Nemagnetické zrná pretekejú cez rotor do výpustov nemagnetického podielu, magnetické časti sú silou manetického poľa prichytené k povrchu indukčnej výplne rotora. Otáčaním rotora je koncentrát vynášaný mimo magnetického poľ, kde je rotor premývaný do žľabu koncentrátu. Toto beztlakové protiprúdové vymývanie magnetických častíc z rotora zaručuje dlhodobú spoľahlivú funkciu separátora.

Technické údaje

Typ

Mag.

indukcia

    T

Výkon

 

t/h

Zrno

 

mm

Hmotnosť

 

     kg

Motor

rotora

kw

Rozmery

 

     m

VMS 25

0,8

25-30

0,01-1

48 000

4

3x4,3x4,5x2x0,5

VMS 50

0,8-1,5

50-60

0,01-1

74 000

5,5

3,5x4,3x4,5x2x1

VMS 100

0,8-1,5

100-120

0,01-1

232 000

2x7,5

7,1x4,3x4,9x2x1


Elektromagnetické separátory 6 ERM sú určené na efektívnu úpravu jemne prerastených okysličených železných rúd, ale i mangánových, chrómových a iných slabomagnetických rúd a nerastov.

Elektromagnetické separátory 6 ERM sú vysokointenzitné mokré rotorové separátory sovietskej konštrukcie. Od iných rotorových separátorov sa líšia tým, že sú doplnené o ďalší rotor, ktorý má štvornásobne nižšiu indukciu magnetického poľa a špeciálne usporiadanie drážok v doskách indukčnej výplne. Toto riešenie umožnilo zvýšiť výkon separátorov 6 ERM i účinnosť separácie. Okrem toho, veľkosť medzier medzi doskami indukčnej výplne sa zväčšila na 4 mm, čím sa výrazne znížilo nebezpečenstvo ich upchatia.

Elektromagnetický separátor 6 ERM – 35/315 má tri rotory s priemerom 3150 mm. Jeho výkon je vyše 100 t/h, hmotnosť 200 t. rozmery 6500x5000x7000 mm a maximálna zrnitosť spracovávaného materiálu 0,15 mm (jednotlivé zrná 1  mm). Pre poloprevádzkové a skúšobné účely je určený elektromagnetický separátor 6 ERM – 2/709. Maximálny výkon tohto separátora je 8 t/h, priemer rotorov 700 mm, hmotnosť 20 t a rozmery 3100x2100x3800 mm.


Fotografie

Vysokointenzitné magnetické separátory