Linka pre separáciu kovového podielu z oceliarenskej strusky

Použitie

Zariadenie je určené na získavanie kovového podielu z oceliarenskej strusky. Pracuje na princípe dvojstupňovej magnetickej separácie. Prvý stupeň tvorí vysokointenzitný magnetický separátor typu EO. Druhý stupeň tvorí nízkointenzitný bubnový separátor MBO.

Popis

Materiál je podávaný do zásobníka na hrubé sito so skloneným roštom, podávanie je navážaním nákladnými autami cez vytvorenú navážaciu rampu, druhý spôsob je nakladaním lyžicovým alebo lopatovým nakladačom, treťou možnosťou je navážanie pásovým dopravníkom. Materiál ktorý neprepadne roštami do vnútra zásobníka skĺzne po rošte hrubého triediča. Tento nadsitný produkt ak sa nejedná o oceľové zliatky presahujúce rozmer 250x250x250 mm je možné rozrušiť a opäť vrátiť do hrubého triediča. Materiál, ktorý prepadne roštom je zo zásobníka postupne odoberaný vibračným podávačom. Vibračným podávačom zrovnomernené podanie je dopravným pásom dopravované pod odlučovač EO a tento vynáša materiál na stranu zariadenia. Krátkym dopravným pásom sa materiál dostáva na bubnový odlučovač MBO, ktorý je súčasne hnacím bubnom dopravného pásu.

Kovový podiel je zavážaný pod pásový dopravník, ktorý ho dopravuje na hranu haldy, prípadne na ďalšie spracovanie.

Technické parametre    

Dĺžka linky                                                                    10 300 mm

Šírka linky                                                                       4 700 mm

Výška linky                                                                     3 700 mm

Hmotnosť                                                                       26 300 kg

Objem zásobníka                                                                   10 m3

Výkon na materiál                                                  400-600 t/8 hod.    


Fotografie

Úpravárenské linky