Technologické možnosti

Príprava a delenie materiálu

CNC tvarové pálenie plechov technológiu kyslík-acetylén do hrúbky 200mm, technológiou focus plazma do hrúbky 35 mm.

Otryskávanie materiálu a zvarencov do rozmeru 2500x4500x9900 mm oceľovou drťou, priebežné strojné otryskávanie  profilovej ocele.

Rezanie profilovej ocele do rozmeru 650 mm.

CNC tvarové pálenie umožňuje páliť do rozmeru plechov 2 000x 6 000 mm, technológia kyslík-acetylén resp. focusovaná plazma. Páliace stroje umožňujú dosiahnuť vysokú kvalitu pálenia a opakovanú presnosť.


Opracovanie

 • Sústruženie
 • Brúsenie
 • Frézovanie
 • Sústruženie hrotovými sústruhmi  do priemeru 1 050mm a max. dĺžky 3 000 mm
 • CNC sústruh - priemer nad suportom/lôžkom je 370/554mm, medzi hrotmi dĺžka 3000mm, prelomenie PR.830mm/L=216mm, vrtanie vretena 104mm
 • Sústruženie na karuseloch do priemeru 1600 mm a max. výšky 630 mm
 • Frézovanie na CNC frézach do rozmeru 1 400x670x500 mm, vyvrtávanie na  vodorovných vyvrtávačkách, max. rozmer 3500x2 000x1 250 mm
 • Brúsenie na guľato do priemeru 400mm a dĺžky 1500 mm

Tvárnenie

 • Ohýbanie
 • Zakružovanie

Ohýbanie:

1- CNC ohraňovací lis AD-S40-400 t, do hrúbky 15 mm, max. dĺžka 4 000 mm,

 

2- Ohraňovacie lisy radu AD-R3 majú v štandardnej výbave 3 CNC riadené osi (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu). Alfanumerický systém CNC ADVANTAGE  umožňuje   rýchle   a   ľahké   programovanie v slovenskom jazyku a automaticky riadi 3 osy (Y1, Y2, X). Po zadaní základných parametrov výrobku (typ a hrúbka materiálu, rozmery, požadované uhly  a sled jednotlivých ohybov) systém automaticky polohuje všetky riadené osy, odskok zadného dorazu a nastavuje potrebnú lisovaciu silu.

 

 

 

AD-R

Lisovacia sila

Pracovdĺžka

Priechod

medzi stojanmi

Približovacia rýchlosť

Pracovrýchlosť

 

Dĺžka

 

Šírka

 

ška

Približná hmotnosť

[t]

[mm]

[mm]

[mm / s]

[mm / s]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

AD-R 30320

320

3 050

2 600

100

10

4 300

1 820

3 230

17 250

 

 

 

 

 

.

3-Zakružovanie do hrúbky 20 mm, dĺžka 3000 mm, zakružovanie profilov UPN, I, L

Zakružovanie

Zakružovačky plechov radu HRB-4 2025 predstavujú najvyšší rad zakružovačiek plechov z výrobného programu Durmazlar.Boli vyvinuté a vyrobené využitím najnovších technológii v oblasti zakružovania. Sú konštruované pre zakružovanie širokého radu priemerov a dĺžok. Umožňujú zakružovanie predohybov na oboch koncoch plechu na jeden prechod plechu valcami, tiež zakružovanie kúželov a elipsy, s CNC riadiacou jednotkou, plynulým regulovaním rýchlosti zakružovania, a iným. Pri NC riadení prvý výrobok vytvorí obslužný pracovník v manuálnom móde. Každý pracovný pohyb zakružovačky je uložený do pamäti systému. Ďalšie kusy výrobnej série sú potom zakrúžené automaticky s využitím uložených hodnôt. Pri CNC riadení systém na základe vložených údajov o materiáli a zakružení vykoná kalkuláciu a určí polohu bočných valcov, ktorá vedie k približnému dosiahnutiu požadovaného tvaru a rozmeru. Po vykonaní prvého zakruženia a vložení korekcií sa dosiahne požadovaný výsledok, čo veľmi urýchľuje zakruženie prvého kusu.

Viac o možnostiach a maximálnych rozmeroch najdete tu:

 

Max. pevnosť zakruž.materiálu

400 MPa

Min. priemer zakruženia

1080 mm 

Priemer horného valca

360 mm

Pracovná výška

1510 mm

Priemer spodných valcov

330 mm

Max. šírka zakružovania

2050 mm

Rozmery dxšxv

4510x2060x2050

 

 


Zváranie

V ochranej atmosfére metódou 135 (MAG), zváranie uhlíkových a austenitických ocelí.

BMZ a.s. zabezpečuje zváranie v súlade s normou EN ISO 3834-2, DIN ISO 15085-2 a EN 18800-7.


Povrchové úpravy

Vysokotlaké striekanie v striekacej kabíne rozmerov 18 000x4 900x4 500 mm

Skúšky materiálov a zvarov

 • Skúšky ultrazvukom podľa STN EN 473- UT  2. stupeň
 • Penetračné skúšky podľa STN EN 473-PT 2. stupeň

Technologické možnosti

Technologické možnosti

 

 

Horizontálna vyvrtávačka typu WFT 13 R CNC s výsuvným šmykadlom a výsuvným vretenom predstavuje novú technológiu a koncepciu v stolových horizontálnych vyvrtávačkách, ktoré sú v současnosti na trhu. Vďaka výkonnému vretenníku, vysokej axiálnej sile a najpresnejšiemu otočnému stolu vo svojej kategórii  WFT 13 R CNC splňuje požiadavky i najnáročnějších zákazníkov.

Konstrukce stroje

 • pojazd v ose X - 4 000 mm,
 • pojazd v ose Y - 2 500 mm,
 • pojazd v ose Z  -1 500 mm

CNC otočný stôl 1 800 x 2 200, s maximálnou zatažitelnostou 15 ton

 

WFC 10NC

Pozdĺžny pojazd stola - X

2000 mm

Zvislý pojazd vreteníku - Y

1700 mm

Priečny posuv stola - Z

1250 mm

Výsuv vretena - W

730 mm