Kontakty

BMZ a.s.
Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves
IČO: 31 711 758
IČ DPH: SK2020504409

Popíšte stručne vaše požiadavky a odošlite spolu s kontaktnými údajmi.
Úsek technologickej prípravy výroby
00 421 (0) 907 842 213
bmz@bmz.sk

cech@bmz.sk

vali@bmz.sk

Úsek expedície
00 421 (0) 907 931 609
visnovsky@bmz.sk
Úsek riadenia ľudských zdrojov
OBCHODNO-TECHNICKÝ RIADITEĽ
00 421 (0) 918 582 220
sliva@bmz.sk
Úsek nákupu
00 421 (0) 911 568 269
dzurej@bmz.sk
Informácie, Vrátnica
00 421 (0) 918 536 955
VÝROBNÝ RIADITEĽ
00 421 (0) 918 536 869
grzyb@bmz.sk
Ekonomický úsek
00 421 (0) 905 880 800
galova@bmz.sk