Logo EÚ
Logo Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Logo Ministerstvo hospodárstva SR
Logo Európskej únie
Logo EÚ
Logo Európskej únie
Logo Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Logo Ministerstvo hospodárstva SR

Na strojárenskom
trhu od roku 1969.

  • magnetické separátory
  • magnetické odlučovače
  • guľové a tyčové mlyny
  • špirálové triediče
  • vibračné triediče
  • stavebné a technologické oceľové konštrukcie
  • zváranie a opracovanie strojných častí a podskupín
  • delenie a pálenie materiálu, otryskávanie materiálu
  • nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarov

BMZ a.s. sídli v Spišskej Novej Vsi, centre historického regiónu Spiš.

Spoločnosť začínala s výrobou oceľových konštrukcii a montáže pre baníctvo na Spiši a Gemeri. V 70-tych rokoch sa začalo s výrobou pre banský a úpravárenský priemysel. Medzi najväčšie dodávky v tomto období patrila výroba a montáž technológie na separáciu železnej rudy na Ukrajine, dodávky mlynov do Bolívie, špirálových triedičov do Iránu a pravidelné dodávky magnetických separátorov predovšetkým na Ukrajinu, do Ruska, Poľska, Grécka a Kuby.

Výrobný program bol v dôsledku recesie v baníckom priemysle a na základe marketingových štúdií zmenený v 90-tych rokoch. Výroba sa preorientovala na dodávky výrobkov hlavne na trhy Európskej únie a v súčasnosti tvorí export na uvedené trhy 95 % z celkovej produkcie.

Dnes má BMZ a.s. viac než 100 zamestnancov.

Naši technici a externí špecialisti sú pripravení prinášať komplexné riešenia v oblasti delenia materiálu, tvárnenia, opracovania, povrchových úprav až po dodanie kompletných zostáv výrobkov.
K týmto činnostiam je naša spoločnosť vybavená širokou škálou príslušných výrobných zariadení.