BMZ - myslíme ekologicky

Myslíme na budúcnosť

Naše investície dávajú zmysel
ekonomicky aj ekologicky.

BMZ - ikona ekológia
ikona 2016
Výmena okien v administratívnej budove
ikona 2019
Zateplenie výrobnej haly
ikona 2019
Inštalácia slnečných kolektorov na ohrev vody
ikona 2022
Inštalácia LED svietidiel vo výrobnej hale
ikona v štadiu prípravy
výroba elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov