BMZ - delenie materiálu plazmou

Delenie materiálu

Delenie materiálu zabezpečujeme CNC plazmovými páliacimi strojmi vybavenými rotačnou hlavou. Maximálna pracovná plocha stola je 2000 x 12000 mm pre plazmové pálenie a 2000 x 6000 mm pre pálenie acetylénom. Maximálna hrúbka pálenia je 200 mm. Na delenie profilov slúžia pásové píly, na ktorých je možné deliť materiál s maximálnym priemerom Ø 450mm.
BMZ - delenie materiálu

Tvárnenie

Ponúkame možnosť plošného tvárnenia plechov:
BMZ - ohýbanie
CNC ohraňovacie lisy s maximálnou tlačnou silou 400 ton a maximálnou dĺžkou obrobkov 4000 mm
BMZ - skružovanie
CNC štvorvalcová zakružovačka:
hrúbka plechu do 20 mm, šírka 3000 mm
Profilová zakružovačka:
profily typu U, I do 220
Hydraulický lis: maximálna tlačná sila 100 t
BMZ - tvárnenie

Zváranie

Spĺňame požiadavky na kvalitu pri zváraní podľa EN ISO 3834-2
Technológie MAG, MIG, 300-500 A
Zváracie stoly
Zváracie polohovadlá do 2500 kg
Zvárací technológ
Certifikovaná kontrola zvarov ultrazvuková, magnetická, penetračná, vizuálna

Mechanické opracovanie

Ponúkame možnosť opracovania dielcov na CNC horizontálnych vyvŕtavacích
strojoch, CNC sústruhoch, CNC frézovacích centrách:

SÚSTRUŽENIE:

klasické: max. Ø 1250/4000
CNC: max. Ø 550/3000
Karusel: max. Ø 1250/1150

BRÚSENIE:

na guľato: max. Ø 320/1500 mm

VŔTANIE:

otočné vŕtačky: max. Ø 75

FRÉZOVANIE:

zvislá CNC frézka: max. 630 x 1500 x 630 mm
frézovacie centrum: max. 1200 x 660 x 635 mm

HORIZONTÁLNE VYVRTÁVAČKY:

NC aj CNC – vreteno Ø 90 až Ø 130
Maximálne rozmery: 6100 x 3000 x 2000 mm
Maximálna nosnosť stola: 20 t Výsuv pinoly 800 mm
Výsuv vretena 700 mm
Uhlová frézovacia hlava
Zvislé obrážanie 400 mm

Povrchové úpravy

Ponúkame nasledovné povrchové úpravy dielcov:
OTRYSKÁVANIE
otryskávanie oceľovým granulátom alebo drvinou
otryskávacie kabíny – ručné vzduchové otryskávanie : max. 10000 x 4300 mm
priebežné otryskávacie zariadenie s metacími kolesami a valčekovou traťou:
2000 x 6000 x 500 mm
LAKOVANIE
lakovacie kabíny – ručné striekanie:
max. 10 000 x 3400 m
ŽÍHANIE
žíhacia pec: 1500 x 900 x 600 mm
MONTÁŽ
SKÚŠANIE