Oceľové konštrukcie

BMZ a.s. vyrába stavebné a technologické oceľové konštrukcie, pre výrobu je certifikovaná podľa DIN 18800-7. Hmotnosti jednotlivých prvkov je možné relizovať do váhy 20 000 kg.