Špirálový triedič ŠT

POUŽITIE

Špirálový triedič ŠT je určený na mokré triedenie zŕn pri úprave rúd a iných nerastov a tiež na oddeľovanie pevných častíc od kvapaliny-odvodňovanie. Spolu s mlynom spravidla vytvára uzavretý resp. otvorený mlecí cyklus.

POPIS

Podstatnou časťou špirálového triediča je naklonené koryto, v ktorom sa otáča špirála. Rmut je do koryta privádzaný plniacim hrdlom umiestneným na jeho boku. Veľkosť hladiny a tým aj dĺžka ponorenej špirály je závislá na sklone triediča. Jemné časti materiálu sú unášané vodou pretekajúcou cez prepadovú hranu na ďalšie spracovanie. Hrubšie zrná klesajú na dno koryta a sú postupne vynášané do žľabu pieskov, odkiaľ sú odvádzané na domletie do mlyna alebo na iné využitie.

Triediaci účinok a zrnitosť jednotlivých produktov triediča závisí od sklonu koryta, množstva a hustoty privádzaného rmutu a ďalších faktorov.